O nás

Poslání Demokratického fóra

Demokratické fórum ČSSD je názorový proud uvnitř České strany sociálně demokratické, jehož cílem je otevřít diskuzi o vnitrostranických i politických tématech a uchopit sociálně demokratickou politiku s ohledem na aktuální celospolečenskou situaci.

Naším hlavním cílem je podpora lidí práce, ať už v soukromé či zaměstnanecké sféře, ochrana střední třídy i tradiční solidarita vůči ohroženým skupinám. Prosazujeme koncept vyvážené sociální politiky, který eliminuje zneužívání sociálních dávek, ale současně důsledně hájí potřeby všech občanů, ocitnou-li se v krizových situacích.

Podporujeme dosažení energetické bezpečnosti a soběstačnosti, jsme pro zachování státního školství i zdravotnictví, hájíme zájmy tradiční rodiny, českých zemědělců i české živočišné výroby. Za zásadní považujeme ochranu půdy a vodních zdrojů, jakožto základního bohatství naší země. Věříme, že společnost a stát jsou silní pouze tehdy, jsou-li jejich jednotlivé části ve vzájemné rovnováze a harmonii. Ze stejného důvodu prosazujeme koncept vyvážené mezinárodní politiky, ke kterému náleží i důsledný respekt k historickým souvislostem vzniku dnešní Evropské unie, která vznikala s cílem vytvoření pevného politického a hospodářského celku, který by byl způsobilý zajistit Evropě bezpečnost, prosperitu a konkurenceschopnost vůči všem ostatním světovým velmocem. Věříme, že Česká republika má hájit především zájmy vlastních občanů a s tím související zájmy především evropského kontinentu.

Jsme otevřené politické fórum a vítáme Váš případný zájem o zapojení se do našeho projektu, který směřuje k vybudování moderní, sebevědomé a prosperující sociální demokracie.

Na těchto stránkách najdete naše Programové prohlášení, seznam on-line diskuzí, které pořádáme pro naše spolustraníky i veřejnost a také příspěvky k aktuálním tématům.

 

Tým Demokratického fóra

 

Zde ke stažení: Programové prohášení Demokratického fóra

Co vás zajímá?

Zakládající členové fóra

JUDr. Jana Turoňová, Ing. Miroslav Krejčík, Jaromír Landsman, JUDr. Petr Kowanda, Bc. Radek Modes, Dana Smejkalová, Stanislav Šamal, MVDr. Radek Maryška

www.demoforum.cz

Všechna práva vyhrazena 2022

Sdílejte s námi